Organico


  La Soc. Moiola Trasporti s.r.l. dispone di personale qualificato e competente.
Oltre ai 3 responsabili, gli incaricati dei reparti commerciale ed operativo sono sempre a disposizione della clientela per proporre soluzioni adeguate e soddisfare qualsiasi tipo di richiesta ed esigenza.

La Soc. Moiola Trasporti s.r.l. dispone inoltre di autisti alle proprie dirette dipendenze, i quali sono in costante contatto con i vari terminals tramite telefono cellulare in dotazione.L'esperienza č da sempre qualitŕ indispensabile e garanzia di efficienza, affidabilitŕ e capacitŕ risolutive; ed č proprio per questo punto di forza della Soc. Moiola Trasporti S.r.l., le cui fondamenta furono costruite verso le metŕ degli anni '60 dal capostipite signor Ettore Moiola.

Sono oggi alla guida della Societŕ i tre figli, Flavio, Roberto e Dino Moiola, i quali nel corso degli anni hanno sviluppato le loro capacitŕ professionali nel campo del trasporto su strada, e gestiscono i reparti commerciale, operativo e manutenzione degli automezzi di proprietŕ.Corporate organization
The Company Moiola Trasporti S.r.l. can count on qualified and well-trained personnel.
Besides the three managers, the heads of the commercial and operational departments area always ready to help their customers offering solutions able to meet any type of request and need.
The Company Moiola Trasporti S.r.l.  also works with their own hired drivers who are constantly in contact with the various terminals through their company mobile phone.

Experience has always been an essential quality and a proof of efficency, reliability and problem-solving skills.
This is in fact the strong point of the Company Moiola Trasporti S.r.l. which was founded towards the mid 60's by Mr. Ettore Moiola.

Today, the company is led by the three sons, Flavio, Roberto and Dino Moiola, who, over the years, have developed their professional skills in the field of road transportation, and manage the commercial, operational and maintenance departments of the family businness.Das Personal
Die Firma Moiola hat ausgebildete u. qualifizierte Mitarbeiter welche ausser den drei Verantwortlichen immer für Fragen u. zur Verfügung der Kundschaft stehen.
Die eigenen Chauffeure, alle mit Mobiltelefon ausgerüstet, sind ständlich mit den verschieden Teminals in Verbindung

Seit immer sind Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit u. Lösungskapazität die nötigsten Qualität und Strkpunkte der Firma Moiola Srl, gegründet mitte Jahr 60 von dem Stammvater Herrn Ettore Moiola.

Heute wird das Unternehmen direkt von den drei Söhnen, Flavio, Roberto u. Dino Moiola geleitet, welche nach langer Erfarung in der Transportbranche im Kommerziellen, Operativen sowie in der Fuhrparkleitung sich auszeichnen. Personál
Spolocnost Moiola Trasporti s.r.o. má kvalifikovaný a kompetentný personál. Okrem troch hlavných zástupcov, poverení vedúci pracovníci obchodného a operatívneho oddelenia sú vždy k dispozícii poskytnút zákazníkom primerané riešenia a uspokojit ich požiadavky a nároky. Spolocnost Moiola Trasporti s.r.o. má vlastných zamestnancov vodicov, ktorí sú v trvalom kontakte s rôznymi terminálmi prostredníctvom mobilných telefónov.

Skúsenosti odjakživa znamenajú záruku efektívnosti, spolahlivosti a schopností riešenia, a preto práve skúsenosti predstavujú silnú stránku spolocnosti Moiola Trasporti s.r.o., ktorej základy postavil v polovici šestdesiatych rokov jej zakladatel pán Ettore Moiola.

Dnes na cele spolocnosti stoja jeho traja synovia: Flavio, Roberto a Dino Moiola, ktorí rokmi rozvinuli svoje odborné skúsenosti v oblasti cestnej dopravy a spravujú operatívne oddelenie, obchodné oddelenie a oddelenie údržby vlastných vozidiel.

  

  
                                       Moiola trasporti:
ITALIA: MANTOVA
>
contatti  
ITALIA: ARCO DI TRENTO
>
contatti  
BELGIO
>
contatti  
SLOVACCHIA
>
contatti  

Project by Graffiti2000